Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Last updated: March 15, 2018

 

John Wiley & Sons, Inc. og virksomhedens datterselskaber og associerede selskaber (samlet benævnt ”Wiley”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) anerkender vigtigheden af at beskytte personlige oplysninger, som indsamles fra brugere i forbindelse med virksomhedens tjenester, og tager rimelige skridt til at beskytte sikkerheden, integriteten og fortroligheden for alle personlige oplysninger, som indsamles i overensstemmelse med denne politik. Når du videregiver oplysninger til Wiley, accepterer du de fremgangsmåder, der beskrives i denne politik. Hvis du er under 18 år, skal du først indhente din forælders eller værges samtykke, før du videregiver personlige oplysninger.


Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan Wiley indsamler og bruger de personlige oplysninger, du videregiver til Wiley. De beskriver også dine valgmuligheder i forbindelse med vores brug af dine personlige oplysninger, og hvordan du kan tilgå og ændre oplysningerne.

Sådan indsamler vi oplysninger

Wiley kan indsamle personlige oplysninger fra dig på følgende måder: (1) direkte fra din mundtlige eller skriftlige kommunikation (f.eks. når du accepterer at modtage markedsførings-e-mails), (2) automatisk via Wileys webstedsteknologier, f.eks. ved hjælp af onlinesporing med webcookies (som er små tekstfiler, der oprettes af websteder og gemmes på din computer), ved hjælp af smarte enheder, ved at kombinere datasæt, ved at indsamle data fra en browser eller enhed til brug på en anden computer eller enhed eller ved hjælp af algoritmer til analyse af forskellige data, f.eks. data om registrerede køb, data om onlineadfærd eller lokationsdata, eller (3) via overvågningskameraer (hvis du besøger vores kontorer).

Oplysninger, du videregiver

De typer personlige oplysninger, som Wiley indsamler direkte fra dig, kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer;
 • IP-adresser, som bruges til at oprette forbindelse til internettet fra din computer;
 • Uddannelsesmæssige og faglige interesser;
 • Sporingskoder, f.eks. cookies;
 • Brugernavne og adgangskoder;
 • Betalingsoplysninger, f.eks. kreditkort- eller debetkortnummer;
 • Kommentarer, feedback, indlæg og andet indhold, du videregiver til Wiley (herunder via et Wiley-websted);
 • Kommunikationsindstillinger;
 • Købs- og søgehistorik;
 • Placeringsafhængige tjenester, din enheds fysiske placering for at vise dig mere relevant indhold afhængigt af din placering;
 • Oplysninger om dine personlige præferencer, hobbyer og interesser samt;
 • Kommunikation med andre brugere af Wileys tjenester.

Vi kan bede dig om at oprette en konto ved at udfylde og indsende en tilmeldingsformular, hvor du muligvis bliver bedt om yderligere oplysninger for at få adgang til bestemt indhold og bruge yderligere funktioner på Wileys websteder og tjenester.

Hvis du vælger at tilmelde dig og logge på med en konto fra tredjepart (f.eks. din Facebook-konto), håndteres godkendelse af dit logon af den pågældende tredjepart, og eventuelle personlige oplysninger, som indsamles af denne tredjepart, er ikke dækket af denne politik. Wiley indsamler dit navn, din e-mailadresse og andre eventuelle oplysninger om din tredjepartskonto, som du accepterer at dele med os på det tidspunkt, hvor du giver tilladelse til, at din Wiley-konto knyttes til din tredjepartskonto.

Oplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Wiley kan modtage oplysninger om dig, hvis du bruger et eller flere af de websteder, vi driver, eller andre af vores tjenester. Vi har også et tæt samarbejde med tredjeparter (herunder samarbejdspartnere og underleverandører af tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, annoncenetværk, analyseudbydere, akademiske institutioner, leverandører af søgeoplysninger og kreditvurderingsbureauer), som kan videregive oplysninger om dig til Wiley.

Brug af dine oplysninger

Wiley kan bruge dine personlige oplysninger i forbindelse med enhver aftale, som vi indgår med dig, for at overholde juridiske forpligtelser, eller hvis Wiley har en legitim forretningsmæssig interesse i at bruge dine oplysninger til at forbedre de tjenester og produkter, vi leverer. Legitime forretningsformål omfatter, men er ikke begrænset til, et eller flere af følgende: direkte markedsføring og vurdering af effekten af kampagner og annoncer, ændring, forbedring eller tilpasning af vores tjenester, produkter og kommunikation, mistanke om svig, undersøgelse af mistænkelig aktivitet (f.eks. overtrædelse af vores servicevilkår, som findes her) og anden form for beskyttelse af sikkerheden på vores websted samt gennemførelse af dataanalyser.

Vi kan også bruge dine oplysninger på følgende måder (efter at have indhentet dit samtykker hertil efter behov):

 • Til at levere oplysninger til dig om produkter og tjenester, som du anmoder om;
 • Til at sende dig periodiske kataloger fra Wiley;
 • Til at give dig oplysninger om andre produkter, arrangementer og tjenester, som vi tilbyder, som enten (i) minder om dem, du allerede har købt eller forespurgt om, eller (ii) helt nye produkter, arrangementer og tjenester;
 • Til interne forretnings- og forskningsformål for at forbedre, evaluere, udvikle og oprette Wiley-websteder (herunder brugsstatistik som sidevisninger på Wileys websteder og de tilhørende produkter), produkter og tjenester;
 • Til at informere dig om ændringer eller opdateringer til vores websteder, produkter eller tjenester;
 • Til at administrere vores tjenester og til intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse, test, statistiske formål og brugerundersøgelser;
 • Til at gøre det muligt for dig at deltage i interaktive funktioner på vores tjeneste; og
 • Til et hvilket som helst andet formål, som vi måtte underrette dig om fra tid til anden.

Personlige oplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet. Det betyder, at medmindre oplysningerne skal opbevares til juridiske eller arkiveringsmæssige formål, tilintetgøres personlige oplysninger sikkert, gøres ubrugelige eller slettes fra Wileys systemer, når der ikke længere er behov for dem, eller hvis du anmoder os om at tilintetgøre eller slette dine personlige oplysninger, hvor dette er relevant.

Videregivelse og deling af dine oplysninger

Wiley videregiver ikke og deler ikke dine personlige oplysninger med en eventuel ikke-associeret tredjepart undtagen i følgende tilfælde:

 • Hvis det er nødvendigt i forbindelse med tjenester, som stilles til rådighed af tredjeparter, (i) som leverer kontorrelaterede eller administrative tjenester, it-relaterede, produktionsrelaterede, betalingsrelaterede eller forretningsrelaterede tjenester til os, og (ii) som er forpligtede til at overholde dette politik;
 • Hvis du frivilligt videregiver oplysninger som svar på en annonce fra tredjepart;
 • Hvis du har givet dit samtykke til en tredjepart, f.eks. en akademisk institution, skole, arbejdsgiver, virksomhed eller anden enhed, som har givet dig adgang til et produkt eller en tjeneste via en integration eller adgangskode, deles der muligvis oplysninger om din interaktion med tjenesten eller produktet, profilresultater eller andre oplysninger, som du har videregivet til produktet eller tjenesten;
 • Hvis Wiley er forpligtet til at videregive personlige oplysninger som svar på retmæssige henvendelser fra offentlige myndigheder og statslige institutioner, herunder for at imødekomme krav fra nationale sikkerheds- eller retshåndhævende myndigheder, i overensstemmelse med en stævning eller andre retsskridt, hvis vi er i god tro om, at videregivelsen er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, for at håndhæve vores servicevilkår eller for at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed for vores tjenester, brugere eller andre samt for at undersøge svig;
 • Hvis alle eller hovedparten af Wileys aktiver eller forretning i relation til vores tjenester bliver solgt, overdraget eller overgivet til en anden enhed.

Wiley videregiver muligvis navigations- og transaktionsrelaterede oplysninger i form af anonyme, aggregerede brugsstatistikker og demografioplysninger, som ikke afslører din identitet eller dine personlige oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at levere udgivelsestjenester på vegne af tredjepart.

Overførsler på tværs af landegrænser

Wiley kan overføre dine personlige oplysninger til steder uden for dit bopælsland i følgende situationer:

 • Vi gemmer muligvis dine personlige oplysninger på vores servere for at kunne behandle dine transaktioner, og disse servere kan være placeret i et andet land end dit bopælsland. Wiley har servere og afdelinger i mange forskellige lande, herunder USA, Storbritannien, Tyskland, Singapore, Brasilien, Indien og Australien. Wiley har også tjenesteudbydere i bl.a. Indien og Filippinerne. En sådan behandling kan bl.a. omfatte opfyldelse af din ordre, behandling af dine betalingsoplysninger og levering af supportydelser.
 • Wiley kan blive pålagt at overdrage dine personlige oplysninger til Wileys associerede selskaber i andre lande for at opfylde globale rapporteringskrav.


Når du videregiver personlige oplysninger til os, accepterer du en sådan overdragelse, lagring eller behandling af dine oplysninger. Vi vil tage alle rimelige nødvendige skridt for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og alle gældende databeskyttelseslove.

Videregivelse i chatrum eller -fora

Vær opmærksom på, at identificerbare personlige oplysninger som f.eks. dit navn eller din e-mailadresse, som du videregiver frivilligt, og som er tilgængelige for andre brugere (f.eks. på opslagstavler eller i chatrum), kan blive indsamlet og videregivet af andre. Wiley påtager sig intet ansvar for en sådan indsamling og videregivelse.

Sikkerhed

Vi anvender passende fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Adgangen til dine personlige oplysninger er begrænset til personer, som har brug for at kende oplysningerne for at kunne varetage deres jobfunktion. Vi uddanner også vores medarbejdere i vigtigheden af at fortroligholde og beskytte sikkerheden for dine oplysninger.

Videregivelse i chatrum eller -fora

Vær opmærksom på, at identificerbare personlige oplysninger som f.eks. dit navn eller din e-mailadresse, som du videregiver frivilligt, og som er tilgængelige for andre brugere (f.eks. på sociale medier, i fora, på opslagstavler eller i chatrum), kan blive indsamlet og videregivet af andre. Wiley påtager sig intet ansvar for en sådan indsamling og videregivelse.

Cookies

Som de fleste andre websteder indsamler vi visse oplysninger automatisk. Vi kan f.eks. indsamle oplysninger om IP-adresser, browsertype, internetudbyder (ISP), henvisnings-/afslutningssider, viste filer på vores websted (f.eks. HTML-sider og grafik), operativsystem, dato-/klokkeslætsstempel og/eller klikstrømsdata til analyse i aggregeret form og administration af webstedet.

Wiley og Wileys partnere bruger cookies eller lignende teknologier til at analysere trends, administrere webstedet, følge brugeres navigation på webstedet og til at indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed. Du kan kontrollere brugen af cookies på det individuelle browserniveau, men hvis du vælger at deaktivere cookies, kan det begrænse din brug af visse funktioner på vores websted eller tjenester.

Klik her for at få flere oplysninger om cookies.

Dine rettigheder

Du har ret til at indsende en skriftlig anmodning om at få oplyst, om vi gemmer eller behandler personlige oplysninger tilhørende dig (ved at sende en e-mail til [email protected]). I din skriftlige anmodning kan du:

 • Anmode om at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi behandler, formålet med behandlingen, hvem der modtager oplysningerne, om vi anvender nogen form for automatisk beslutningstagning i forhold til dine personlige oplysninger, samt hvordan vi beskytter sikkerheden i forbindelse med overførsler;
 • Anmode om, at vi retter eventuelle fejl i dine personlige oplysninger;
 • Anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger, hvis der ikke er nogen begrundelse for vores fortsatte behandling af oplysningerne;
 • Anmode om, at vi overfører dine personlige oplysninger til tredjepart;
 • Gøre indsigelse mod automatisk beslutningstagning og profilering baseret på legitime interesser eller varetagelse af en opgave i offentlighedens interesse (i hvilket tilfælde behandlingen ophører, medmindre der er tungtvejende legitime grunde til at lade den fortsætte, f.eks. hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale mellem os);
 • Gøre indsigelse mod direkte markedsføring fra os; og
 • Gøre indsigelse mod behandling til videnskabelige formål, historisk forskning og statistikindsamling.

Hvis det er forbudt i henhold til gældende lov, bruger vi ikke dine personlige oplysninger til markedsføringsformål, og vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart, medmindre vi har indhentet dit forudgående samtykke inden indsamlingen af dine personlige oplysninger. Du kan modsætte dig en sådan behandling ved at markere bestemte afkrydsningsfelter i den samtykkeformular, vi bruger, når vi indsamler dine personlige oplysninger. Du kan til enhver tid gennemse eller ændre dine indstillinger ved hjælp af afmeldingslinket eller en anden tilsvarende mekanisme i den kommunikation, du modtager fra os, eller ved at sende en mail til [email protected]. Bemærk, at du muligvis stadig modtager transaktionsrelateret kommunikation fra Wiley. Nogle lande (f.eks. Singapore og Tyskland) har nationale love, som kræver, at der udpeges en Data Protection Officer. Klik her for at se de relevante kontaktoplysninger.

Tredjeparter

Wileys websteder eller tjenester kan indeholde links til websteder fra tredjepart. Når du klikker på disse links, skal du være opmærksom på, at alle tredjepartswebsteder har deres egne fortroligheds- og databeskyttelsespolitikker og ikke er omfattet af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi giver også tredjepartsselskaber tilladelse til at vise annoncer og/eller indsamle bestemte anonyme oplysninger, når du besøger vores websteder. Virksomhederne kan gemme og læse cookies i browserens cookiefil på din computers harddisk ved hjælp af web-beacons eller andre teknologier, som indsamler oplysninger i forbindelse med annoncer, der vises på dette websted. Virksomhederne bruger muligvis andre oplysninger end personlige oplysninger (f.eks. oplysninger om klikstrømme, browsertype, klokkeslæt og dato, emnet for de annoncer, der klikkes på eller rulles hen over) under dine besøg på disse og andre websteder til at vise dig annoncer for varer og tjenester, som sandsynligvis vil være af større interesse for dig.

Ændringer til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Bemærk, at Wileys politik om beskyttelse af personlige oplysninger gennemgås regelmæssigt. Wiley forbeholder sig ret til at ændre sin politik om beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid uden varsel. Eventuelle ændringer til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger offentliggøres på denne side og træder i kraft på datoen for offentliggørelsen. Vi opfordrer dig til at gennemse denne side regelmæssigt for at holde dig opdateret om vores beskyttelse af personlige oplysninger.

Regres

Kommentarer, klager eller spørgsmål vedrørende denne politik eller klager eller indsigelser vedrørende vores brug af dine personlige oplysninger kan rettes til Wileys Data Protection Officer, hvis kontaktoplysninger findes her.

For så vidt angår personlige oplysninger, som behandles i USA, anvender Wiley EU’s standardklausuler for koncernforbundne enheder, som modtager og behandler personlige oplysninger fra lande inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og er endvidere forpligtet til at indbringe eventuelle tvister for den uafhængige voldgiftsinstans ICDR-AAA. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse af din klage, eller hvis Wiley ikke behandler din klage tilfredsstillende, kan du benytte følgende processer, som stilles til rådighed af Wiley uden omkostninger for dig.

Tvisten kan indgives online via AAA WebFile® på https://www.icdr.org. indsender en voldgiftsanmodning via AAA WebFile vedlagt eventuelle støttedokumenter, som skadelidte ønsker at fremføre i sagen. Indgiveren kan også indbringe en sag via brev eller fax. De relevante formularer skal udfyldes og sendes til International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, USA. Telefonnummer: (856) 435-6401. Gratis opkaldsnummer i USA og Canada: (877) 495-4185. Gratis faxnummer i USA og Canada: (877) 304-8457. Uden for USA: (212) 484-4178. E-mailadresse: [email protected].