Everything DiSC

EVERYTHING DiSC

WORKPLACE®

Involver alle medarbejdere i at skabe mere effektive relationer på arbejdspladsen.

Everything DiSC-Workplace®-oplevelsen

Everything Disc Workplace® rummer både holdundervisning og individuelt tilpasset læring, der kan hjælpe alle organisationens medarbejdere med at skabe mere produktive og effektive relationer på arbejdspladsen – uanset titel, stilling, afdeling eller funktion. Deltagerne lærer at forstå sig selv og hinanden og at værdsætte de forskellige prioriteter, præferencer og værdier, den enkelte medarbejder bidrager med på arbejdspladsen. De bruger deres personlige indsigt og handlingsorienterede strategier til at lære, hvordan de kan tilpasse deres adfærdsstile til andre og dermed styrke engagement og samarbejde på arbejdspladsen.

Everything DiSC Workplace®-profilen er tilgængelig på 18 forskellige sprog. Alle vores oversatte versioner er baseret på den samme teori og forskning og har det samme indhold som den DNV-certificerede engelske version. Vi har også tilpasset alle vores oversatte versioner til lokale normer og normgrupper, så du er sikker på en mere nøjagtig fremstilling.

Den forskningsvaliderede spørgeramme indeholder udsagn om adfærd, som deltagerne skal bedømme på en femtrinsskala, herunder specifikke spørgsmål, som kan afdække deltagerens præferencer på arbejdspladsen. Den adaptive spørgeramme sikrer, at hver deltager får en rapport med præcise indsigter, som er personligt relevante.

Everything DiSC Workplace-profilen giver deltagerne værdifuld indsigt, som skaber engagement og inspirerer til mere effektivt samarbejde. I den 20 sider lange personlige profil kan deltagerne se de prioriteter, der styrer deres adfærd, og lære, hvad de finder naturligt, og hvad der vil virke mere udfordrende i interaktionen med andre. Profilen giver også handlingsorienterede strategier til at styrke relationer på alle niveauer på arbejdspladsen.

Faciliteringsmaterialet til Everything DiSC Workplace bringer profilen til live med engagerende og udbytterig holdundervisning. Det dynamiske, modulbaserede design, en redigeret præsentation og aktuelle videoklip giver deltagerne en dybere forståelse af deres personlige profil samt en uforglemmelig oplevelse, der motiverer til langvarige adfærdsændringer.

 • MyEverythingDiSC™

  Oplevelsen kan suppleres med vores interaktive læringsportal, der giver deltagerne direkte og ubegrænset adgang til viden om DiSC og strategier for at anvende DiSC i konkrete arbejdssituationer.

   
 •  
 • Sammenligningsrapporter

  Sammenligningsrapporter inspirerer til effektivt samarbejde. To og to kan deltagerne sammenligne deres rapporter og dermed udforske ligheder, forskelle og potentielle udfordringer i deres arbejdsrelationer og få praktiske tip til forbedring af samarbejdet.

   
 •  
 • Team View

  Denne rapport har ingen begrænsning for antal deltagere og giver et hurtigt overblik over deltagergruppen og deres Everything DiSC-kort .

   
 •  
 • Group culture report

  Find gruppens DiSC-kultur ved at udforske dens fordele og ulemper, påvirkningen på gruppemedlemmer og betydningen for beslutninger og risikovillighed.