Productive Conflict

EVERYTHING DiSC®

PRODUCTIVE CONFLICT

Brug den iboende styrke i konflikter til at omdanne destruktiv adfærd til konstruktive reaktionsmønstre.

Everything DiSC® Productive Conflict-oplevelsen

Everything DiSC Productive Conflict er et personligt og holdbaseret læringsforløb, der øger medarbejdernes selvbevidsthed om konfliktadfærd og hjælper dem med at reagere hensigtsmæssigt på ubehagelige og uundgåelige konfliktsituationer på arbejdspladsen. I stedet for at fokusere på en trinvis konfliktløsningsproces hjælper Everything DiSC Productive Conflict medarbejdere med at forebygge destruktiv adfærd, hvilket gør konflikter mere konstruktive og forbedrer resultater og relationer på arbejdspladsen.

Den forskningsvaliderede spørgeramme indeholder udsagn om adfærd, som deltagerne skal bedømme på en femtrinsskala, herunder specifikke spørgsmål, som hjælper med at afdække deltagerens prioriteter i Productive Conflict. Den adaptive spørgeramme sikrer, at hver deltager får en rapport med præcise indsigter, som er personligt relevante.

Everything DiSC Productive Conflict giver deltagerne øget selvbevidsthed om konfliktadfærd. I denne profil gennemgås destruktiv og konstruktiv konfliktadfærd for hver DiSC®-stil, herunder håndtering af reaktioner i konfliktsituationer og personlige kommunikationsstrategier til konstruktive konflikter på arbejdspladsen.

Faciliteringsmaterialet til Everything DiSC Productive Conflict bringer profilen til live med engagerende og udbytterig holdundervisning. Det dynamiske, modulbaserede design, en redigeret præsentation og aktuelle videoklip giver deltagerne en dybere forståelse af deres personlige profil samt en uforglemmelig oplevelse, der motiverer til langvarige adfærdsændringer.

 • MyEverythingDiSC™

  Oplevelsen kan suppleres med vores interaktive læringsportal, der giver deltagerne direkte og ubegrænset adgang til viden om DiSC og strategier for at anvende DiSC i konkrete arbejdssituationer.

   
 •  
 • Sammenligningsrapporter

  Sammenligningsrapporter inspirerer til effektivt samarbejde. To og to kan deltagerne sammenligne deres rapporter og dermed udforske ligheder, forskelle og potentielle udfordringer i deres arbejdsrelationer og få praktiske tip til forbedring af samarbejdet.

   
 •  
 • Team View

  Denne rapport har ingen begrænsning for antal deltagere og giver et hurtigt overblik over deltagergruppen og deres Everything DiSC-kort .

   
 •  
 • Group culture report

  Find gruppens DiSC-kultur ved at udforske dens fordele og ulemper, påvirkningen på gruppemedlemmer og betydningen for beslutninger og risikovillighed.