Skab mere effektive arbejdsrelationer

Everything DiSC® hjælper dig med bedre at forstå dig selv og andre. Vores løsninger gør det muligt for dig at opbygge mere effektive arbejdsrelationer baseret på forståelse for forskellige adfærdsstile.

 • Workplace

  INTRODUKTION TIL EVERYTHING DiSC WORKPLACE®

  Everything DiSC Workplace® kan bruges af alle i en virksomhed, uanset stilling eller rolle, til at gøre arbejdspladsen bedre.

  Everything DiSC Workplace er holdbaseret undervisning med onlineforberedelse, faciliteringsmateriale med integrerede videoklip samt onlineopfølgning, som tilsammen giver en læringsoplevelse, der kan tilpasses individuelle behov. Deltagerne samarbejder med hinanden, så de får indsigt i og lærer at forstå de øvrige deltageres stile. Resultatet er mere effektive og produktive arbejdsrelationer.

  Everything DiSC Workplace fokuserer på følgende:

  • Find din DiSC-stil
  • Lær at forstå de andre stile
  • Skab mere effektive relationer
  • Valgfrit modul om personlæsning

  Tilpas programmet til dine behov

  Everything DiSC Workplace er markedets mest omfattende DiSC-baserede løsning til organisationsudvikling. Arbejdspladsspecifikt indhold og mulighed for individuel tilpasning af såvel profiler som faciliteringsmateriale giver en god læringsoplevelse, og gør det muligt at designe et program, som er skræddersyet til virksomheden.

  • Profil

   Dybdegående

   Valideret profil med en 20 sider lang rapport hjælper med at identificere og udforske de prioriteter, der driver medarbejderne.

   Stor fleksibilitet

   Fjern eller omarranger sider, tilpas overskrifter eller udskriv udvalgte afsnit. Profilen kan bruges alene eller med tilhørende faciliteringsmateriale (sælges separat).

   VIS EKSEMPLER:

  • Opfølgningsværktøjer

   Everything DiSC Sammenligningsrapport: Genereres for to deltagere, og illustrerer de to personers ligheder og forskelle. Rapporten giver konkrete ideer til, hvordan de to personer skaber en effektiv samarbejdsrelation. Ideel til on-boarding, nye medarbejdergrupper, konflikthåndtering og meget mere. Ubegrænset adgang i forbindelse med alle Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC Tillæg til facilitatorer: Tilføjer flere nuancer til Everything DiSC-profilen, og kan danne udgangspunkt for en mere udførlig drøftelse af en respondents DiSC-stil, herunder uventede udsagn. Ubegrænset adgang i forbindelse med alle Everything DiSC-profiler undtagen Everything DiSC 363® for Leaders.

   Everything DiSC Team View: Giver et overblik over en gruppe af respondenter og deres individuelle Everything DiSC-stile. Der kan medtages et ubegrænset antal respondenter i rapporten. Ubegrænset adgang i forbindelse med alle Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC Facilitator Report: Giver et samlet billede af gruppens DiSC-stile og indeholder oplysninger om, hvordan DiSC-stile kan påvirke virksomhedens kultur. Indeholder deltagernes navne og stile. Kun på engelsk. Sælges separat.

   Everything DiSC Group Culture Report: Hjælper med at afdække gruppens DiSC-kultur, herunder dens fordele og ulemper, drøfte, hvordan kulturen påvirker gruppens medlemmer, og undersøge kulturens indflydelse på beslutninger og risikovillighed. Kun på engelsk. Sælges separat.

   VIS EKSEMPLER:

  • Modulbaseret facilitering

   Dybdegående

   Tre moduler á 90 minutters varighed. Komplet faciliteringskit med aktiviteter og videomateriale. Omfatter også et valgfrit modul på 30 minutter om metoder til personlæsning.

   Stor fleksibilitet

   Udskift videoklip, tilpas PowerPoint-præsentationer, instruktørvejledninger og handouts. Afsnit kan tilføjes eller slettes afhængigt af tidsplanen.

   Faciliteringsmaterialet til Everything DiSC Workplace omfatter:

   • Instruktørvejledning i MS Word
   • PowerPoint® med integreret video
   • Selvstændig menudrevet video
   • Handouts til deltagerne i MS Word
   • Skabeloner og billeder
   • Eksempel på Everything DiSC Workplace-profil
   • Eksempel på Everything DiSC Sammenligningsrapport
   • Onlineressourcer og forskning
   • Everything DiSC Workplace-vejledninger

   Modul 1: Find din DiSC-stil

   Deltagerne ser, hvordan deres DiSC-stile påvirker deres relationer på arbejdspladsen, og de udforsker de prioriteter, der driver dem i deres arbejde.

   Modul 2: Lær at forstå de andre stile

   Deltagerne lærer at forstå, hvad der virker for dem, og hvad der udfordrer dem i deres interaktion med de enkelte DiSC-stile.

   Modul 3: Skab mere effektive relationer

   Deltagerne udarbejder strategier og en handlingsplan for, hvordan de tackler udfordringerne i samarbejdet med personer med forskellige DiSC-stile.

   Omfatter et valgfrit modul om metoder til personlæsning

   Deltagerne lærer at identificere andre personers DiSC-stile baseret på deres adfærd.

   VIS EKSEMPLER:

  • Engagerende video

   Dybdegående

   Fire minutter lang introduktion til DiSC-stile på arbejdspladsen samt  yderligere 13 klip, der illustrerer de forskellige adfærdsstile.

   Stor fleksibilitet

   Kan bruges på tre måder: Som selvstændige klip, integreret i de færdige PowerPoint®-præsentationer eller i din egen tilpassede præsentation.

   BRUGERVENLIGE FUNKTIONER

   Kan medbringes overalt:

   USB-nøgle med video, PowerPoint og handouts til deltagerne.

   Onlinesupport:

   Hent de nyeste tip til, hvordan du tilpasser dit program løbende med den nye onlinehjælpefunktion. Få adgang til den nyeste forskning og ressourcer.

   VIS EKSEMPLER:

    

 • Work of Leaders

  THE WORK OF LEADERS GANSKE ENKELT: 
  VISION, ALIGNMENT OG GENNEMFØRELSE

  Everything DiSC Work of Leaders® er holdbaseret undervisning med onlineforberedelse, facilitering med integrerede videoklip samt onlineopfølgning, som tilsammen giver en læringsoplevelse, der kan tilpasses individuelle behov. Work of Leaders er baseret på best practice-fremgangsmåder og viser, hvordan forskellige ledelsesstile bruges til at tackle virkelighedens udfordringer og skabe effektive samtaler, som fører til klare handlingsforløb.

  Everything DiSC Work of Leaders betragter lederskab som en en-til-mange-relation i modsætning til en en-til-en-relation, hvilket udforskes i Everything DiSC® Management. Work of Leaders fokuserer på konkrete skridt, som er rettet mod at lede en gruppe eller virksomhed mod ønskede resultater.  

  Work of Leaders opfordrer ledere til at forstå deres egen ledelsesstil, og hvordan den påvirker deres effektivitet, med udgangspunkt i områderne Vision, Alignment og Gennemførelse. Data uddybes med detaljerede, overbevisende beskrivelser, og nøglebudskaber illustreres med klare billeder under hele læringsprocessen.

  FORSKNINGSBASERET

  • RESULTATET AF FIRE ÅRS FORSKNING OG UDVIKLING
  • ANALYSE OG SAMMENFATNING AF ANERKENDTE FORSKERES VÆRKER OM LEDERSKAB
  • INPUT FRA MERE END 300 EKSPERTER PÅ OMRÅDET FRA MERE END 150 ORGANISATIONER
  • IDENTIFICEREDE BEST PRACTICE-FREMGANGSMÅDER FOR LEDERSKAB​

  • Opfølgningsværktøjer

   Everything DiSC Work of Leaders Group Report og Facilitator Report:

   Gruppe- og facilitatorrapporter er udviklet til brug sammen med Everything DiSC Work of Leaders-profilen og giver en samlet oversigt over gruppens data. Graferne illustrerer gruppens tilgang til Vision, Alignment og Gennemførelse og viser gruppens samlede styrker og svagheder, når der skal udarbejdes en handlingsplan for succes. Kun på engelsk. Sælges separat.

   Everything DiSC Tillæg til facilitatorer:

   Tilføjer flere nuancer til Everything DiSC-profilen, og kan danne udgangspunkt for en mere udførlig drøftelse af en respondents DiSC-stil, herunder uventede udsagn. Ubegrænset adgang i forbindelse med alle Everything DiSC-profiler undtagen Everything DiSC 363® for Leaders.

   Everything DiSC Team View:

   Giver et overblik over en gruppe af respondenter og deres individuelle Everything DiSC-stile. Der kan medtages et ubegrænset antal respondenter i rapporten. Ubegrænset adgang i forbindelse med alle Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC Sammenligningsrapport:

   Genereres for to deltagere, og illustrerer de to personers ligheder og forskelle. Rapporten giver konkrete ideer til, hvordan de to personer skaber en effektiv samarbejdsrelation. Ideel til on-boarding, nye medarbejdergrupper, konflikthåndtering og meget mere. Ubegrænset adgang i forbindelse med alle Everything DiSC-programmer, herunder Management og Workplace, så du kan udarbejde rapporter for kolleger eller for ledere og deres nærmeste medarbejdere. Og deltagerne får ubegrænset adgang – uden at det koster ekstra.

   VIS EKSEMPLER:

  • Modulbaseret facilitering

   DYBDEGÅENDE

    

   • Fem moduler á 60-90 minutters varighed
   • Introduktion til Work of Leaders: Deltagerne lærer om Work of Leaders-processen. Omfatter en valgfri Bliv bevidst om DiSC-aktivitet.
   • Vision: Deltagerne lærer om de tre drivkræfter bag en vision og afdækker deres tilgang til hver drivkraft.
   • Alignment: Deltagerne lærer om de tre drivkræfter bag alignment og afdækker deres tilgang til hver drivkraft.
   • Gennemførelse: Deltagerne lærer om de tre drivkræfter bag gennemførelse og afdækker deres tilgang til hver drivkraft.
   • Planlægning af handlinger: Deltagerne finder deres styrker og udfordringer og udarbejder en handlingsplan for forbedring.
   • Komplet instruktørvejledning med en uddybende præsentation og handouts til deltagerne
   • Videoklip om lederskab: Vælg de klip, der passer til situationen. Videoerne kan bruges på tre måder:
   • Som selvstændige klip
   • Integreret i de færdige præsentationer
   • Integreret i dine egne tilpassede præsentationer
   • Empiriske læringsaktiviteter med partner- og gruppediskussioner, der giver stof til eftertanke

    

   STOR FLEKSIBILITET

   Udarbejd et komplet udviklingsprogram for ledere, eller fokuser på bestemte områder. Udskift videoklip, tilpas præsentationen, instruktørvejledningen og deltagernes handouts. Tilføj eller slet afsnit afhængigt af tidsplanen.

   VIS EKSEMPLER:

  • Engagerende videoer

   DYBDEGÅENDE

   Indeholder 17 videosegmenter med eksempler på moderne lederskab, som viser, hvordan forskellige ledelsesstile bruges til at tackle virkelighedens udfordringer og skabe effektive samtaler, som fører til klare handlingsforløb.

   STOR FLEKSIBILITET

   Kan bruges som selvstændige klip eller sammen med PowerPoint-præsentationen til facilitering eller sammen med din egen tilpassede PowerPoint-præsentation.

   Podcasts

   Everything DiSC Work of Leaders omfatter værktøjer og ressourcer, som du kan bruge til at forberede et Work of Leaders-forløb. Vores Work of Leaders-podcasts fortælles af vores forskningsdirektør, som giver dig en førstehåndsbeskrivelse af, hvordan du fortolker Work of Leaders-kontinua og besvarer deltagernes spørgsmål. Det er indsigtsfulde oplysninger, som du ikke kan finde andre steder. De 36 individuelle klip er inddelt efter Vision, Alignment og Gennemførelse og omfatter følgende:

   • Introduktion til de enkelte trin i Work of Leaders
   • Fortolkning af de 18 kontinua
   • Konsekvenser af DiSC

   BRUGERVENLIGE FUNKTIONER

   Kan medbringes overalt:

   USB-drev med facilitering, video, præsentation, handouts, skabeloner og værktøjer.

   Onlinesupport:

   Få adgang til den nyeste forskning og ressourcer med vores nye onlinehjælpefunktion. Hent de nyeste best practice-fremgangsmåder, og tilpas dit program efter behov.

   VIS EKSEMPLER:

 • 363 for Leaders

  INTRODUKTION TIL EVERYTHING DiSC 363® FOR LEADERS: EN NY SLAGS 360!

  Endelig en 360 til DiSC®-brugere! Men Everything DiSC 363® for Leaders er mere end blot en ny 360. Den kombinerer det bedste fra 360'erne med DiSC-modellens enkelhed og effektivitet samt tre individuelt tilpassede strategier til at opnå større effektivitet som leder. Resultatet er en mere produktiv og tilfredsstillende 360°-oplevelse.

  HVAD GØR SÅ 363 TIL NOGET SÆRLIGT?

  Vi startede med at tage brodden af feedbacken på 360.

  360'erne kan være en frustrerende oplevelse for mange ledere. Åbne kommentarer kan mangle fokus og ikke tjene noget formål og kan endda være med til at afspore læringsprocessen. Med vores særlige valgfrie kommentarfunktion, CommentSmart, kan bedømmere komme med fokuseret, balanceret og konstruktiv feedback, som lederen rent faktisk kan bruge til noget.

  Dernæst gjorde vi den nemmere at forstå og bruge.

  Everything DiSC 363 for Leaders er ikke en samling tørre regneark og diagrammer uden beskrivelse eller historie. Data uddybes med klare billeder og fortællende beskrivelser, som gør rapporten nem at forstå og bruge.

  Til sidst besvarede vi spørgsmålet "Hvad så nu?"

  Efter en 360'er står lederen ofte tilbage med spørgsmålet "Hvad så nu?" Everything DiSC 363 for Leaders besvarer spørgsmålet ved at give lederne tre ting, de kan fokusere på fremover.


  • Profil

   Helt ny profil

   Forskningsvalideret onlineprofil med en godt 22 sider lang 360°-profil, som hjælper ledere med at forstå, hvordan andre ser dem, ved hjælp af intuitive, letforståelige billeder, detaljerede data og feedback samt tre individuelt tilpassede effektivitetsfremmende strategier. 

   363 For Leaders Facilitator Report

   363®-rapporten til facilitatorer er udviklet til brug sammen med Everything DiSC 363® for Leaders-rapporten og samler data fra flere ledere i en samlet 360®-feedback fra en ledergruppe. Ud over en gruppeoversigt indeholder 363-rapporten til facilitatorer data for hver kategori af bedømmere (f.eks. ledere, kolleger osv.), som indgår i den individuelle profil, og medtager den enkelte leders 363-graf, som kan bruges til at sammenligne og belyse feedback fra alle vinkler.

   VIS EKSEMPLER:

  • CommentSmart

   CommentSmart

   Spar tid og kræfter med vores særlige valgfrie kommentarfunktion, CommentSmart, med gennemprøvede, adfærdsfokuserede kommentarer, som bedømmere kan bruge til at tilføre deres feedback flere detaljer, kontekst og dybde.

  • Ledere og bedømmere

   Ledere og bedømmere 

   Ledere får en onlineprofil, som består af to dele: Everything DiSC-profilen og afsnittet om deres ledelsesadfærd, som beskriver, hvordan de har tendens til at lede.

   Bedømmerne får en onlineprofil, som består af to dele: Afsnittet med ledernes ledelsesadfærd og afsnittet om ønsket ledelsesstil, som beskriver, hvilken ledelsesstil de ønsker, lederen skal have større fokus på fremover.

   Bedømmere inddeles i fire grupper: Direkte underordnede medarbejdere, kolleger, chefer og andre. Grupperne kan kombineres efter behov, og lederne kan have et ubegrænset antal bedømmere.

  • Introduktion

   Der findes forskellige ressourcer, som du kan bruge til at få Everything DiSC 363 for Leaders op og køre i virksomheden, uden at det koster ekstra!

 • Management

  EVERYTHING DiSC® MANAGEMENT LÆRER LEDERE, HVORDAN DE FÅR DET BEDSTE FREM I ALLE DERES MEDARBEJDERE.

  Everything DiSC® Management er holdbaseret undervisning med onlineforberedelse, engagerende facilitering med moderne videomateriale og onlineopfølgning, som tilsammen giver en individuelt tilpasset læringsoplevelse.

  Deltagerne lærer at læse deres underordnede medarbejderes stile. Resultatet er en ledergruppe, som forstår at tilpasse deres stile, så de kan lede mere effektivt.

  EVERYTHING DiSC MANAGEMENT FOKUSERER PÅ:

  • Din DiSC Management-stil  
  • Ledelse og uddelegering  
  • Forbedret medarbejdermotivation  
  • Medarbejderudvikling  
  • Samarbejde med din leder

  FÅ FORDEL AF PROGRAMMET

  Everything DiSC Management er markedets mest dybdegående DiSC-baserede uddannelsesløsning for ledere, som nemt kan skræddersys til den enkelte virksomhed. Ledelsesspecifik, individuelt tilpasset indhold giver en dybdegående læringsoplevelse. Brug modulbaserede designfunktioner og onlinefunktioner til at designe et program, som er tilpasset til virksomhedens særlige behov.


  • Profil

   Dybdegående

   Forskningsvalideret onlineprofil med en 26 sider lang ledelsesspecifik rapport, som hjælper ledere med at forstå følgende:

   • Sig selv
   • Deres medarbejdere
   • Deres chefer

   Stor fleksibilitet

   Fjern eller omarranger sider, tilpas rapportoverskriften, eller udskriv udvalgte afsnit. Profilen kan bruges, som den er, eller med en tilhørende facilitering (sælges separat).

   VIS EKSEMPLER:

  • Opfølgningsværktøjer

   Everything DiSC Tillæg til facilitatorer: Giver mere detaljerede oplysninger om en Everything DiSC-profil, som kan danne udgangspunkt for en mere udførlig drøftelse af en respondents DiSC-stil, herunder uventede elementer. Ubegrænset adgang til alle Everything DiSC-profiler undtagen Everything DiSC 363® for Leaders.

   Everything DiSC Team View: Giver et overblik over en gruppe af respondenter og deres individuelle Everything DiSC-resultater. Der kan medtages et ubegrænset antal respondenter i rapporten. Ubegrænset adgang til alle Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC Sammenligningsrapport: Genereres for to deltagere, og illustrerer de to personers ligheder og forskelle. Rapporten giver konkrete ideer til, hvordan de to personer skaber en effektiv samarbejdsrelation. Ideel til on-boarding, nye medarbejdergrupper, konflikthåndtering og meget mere. Ubegrænset adgang i forbindelse med alle Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC Facilitator Report: Giver et samlet billede af gruppens DiSC-stile og indeholder oplysninger om, hvordan DiSC-stile kan påvirke virksomhedens kultur. Indeholder den enkelte deltagers navn og stil. Kun på engelsk. Sælges separat.

   Everything DiSC Group Culture: Hjælper dig med at afdække gruppens DiSC-kultur, herunder dens fordele og ulemper, drøfte, hvordan kulturen påvirker gruppens medlemmer, og undersøge dens indflydelse på beslutningsprocesser og risikotagning. Kun på engelsk. Sælges separat.

  • Modulbaseret facilitering

   Dybdegående

   Seks moduler på hver en time, komplet facilitering med engagerende empiriske aktivitetsforløb. Facilitatornoter giver dig tip til, hvordan du maksimerer læringen.

   Stor fleksibilitet

   Løsninger, som opfylder dine særlige behov. Udarbejd et skræddersyet program til hver session. Udskift videoklip. Tilpas PowerPoint®-præsentationen, instruktørvejledningen og handouts. Tilføj eller slet afsnit afhængigt af tidsplanen.

   Everything DiSC Management-faciliteringsmaterialet omfatter:

   • Instruktørvejledning i MS Word
   • PowerPoint® med integreret video
   • Selvstændig menudrevet video
   • Handouts til deltagerne i MS Word
   • Skabeloner og billeder
   • Eksempel på Everything DiSC Management-profilen
   • Afsnit om ressourcer og forskning
   • Everything DiSC Management-interaktionsvejledninger (til 24 deltagere)

   Afsnit

   Everything DiSC Management forbedrer ledelsens effektivitet ved at fokusere på fem nøgleområders:

   Modul 1 og 2: Introduktion til din ledelsesstil: Deltagerne ser, hvordan DiSC påvirker ledelsesstilen, herunder beslutningsprocesser og problemløsning. Deltagerne lærer også at identificere andre personers DiSC-stile på baggrund af deres adfærd.

   Modul 3: Ledelse og uddelegering: Ledere lærer om deres styrker og svagheder, når de skal lede og uddelegere, og hvordan de kan tilpasse deres adfærd, så de bliver mere effektive til at lede andre. 

   Modul 4: Skabelse af et motiverende miljø: Deltagerne ser, hvordan DiSC-stile påvirker, hvordan andre motiveres. 

   Modul 5:Udvikling af andre: Ledere lærer, hvordan de kan bidrage med ressourcer, miljøer og muligheder som understøtter langsigtet faglig vækst, baseret på DiSC. 

   Modul 6: Samarbejde med din leder:  Deltagerne lærer at påvirke og kommunikere effektivt med deres ledere ved at imødekomme deres DiSC-behov og præferencer.
    

 • Sales

  EVERYTHING DiSC® SALES LÆRER SÆLGERE AT SKABE BEDRE KUNDERELATIONER.

  Everything DiSC® Sales er holdbaseret undervisning med onlineforberedelse, engagerende facilitering med moderne videomateriale og onlineopfølgning, som tilsammen giver en individuelt tilpasset læringsoplevelse.  Deltagerne lærer at læse deres kunders stile. Resultatet er en sælger, som forstår at tilpasse sin stil og skabe mere effektive relationer og dermed lukke flere salg.

  Everything DiSC Sales fokuserer på tre nøgleområder:

  • At forstå din DiSC-salgsstil
  • At genkende og forstå kundens købestil
  • At tilpasse din salgsstil til den enkelte kundes købestil

  Få fordel af programmet

  Everything DiSC Sales er markedets mest dybdegående DiSC-baserede uddannelsesløsning for salgsmedarbejdere, som nemt kan skræddersys til den enkelte virksomhed.

  Salgsspecifik, individuelt tilpasset indhold giver en dybdegående læringsoplevelse. Brug modulbaserede designfunktioner og onlinefunktioner til at designe et program, som er tilpasset til virksomhedens særlige behov.

  • Profil

   Dybdegående

   Forskningsvalideret onlineprofil med en 26 sider lang salgsspecifik rapport, som kan hjælpe salgsmedarbejdere med at forstå følgende:

   • Sig selv
   • Deres kunder
   • Deres relationer

   Stor fleksibilitet

   Fjern eller omarranger sider, tilpas rapportoverskriften, eller udskriv udvalgte afsnit. Profilen kan bruges, som den er, eller med en tilhørende facilitering (sælges separat).

   VIS EKSEMPLER:

  • Opfølgningsværktøjer

   Everything DiSC Sales Customer Interaction Map: Tilpassede stikordslister som forberedelse til det perfekte salgsopkald! Disse enkeltsidede opfølgningsrapporter hjælper salgsmedarbejdere med at tilpasse deres stil til den enkelte kunde ved at sammenligne deres salgsstil med kundens købestil. Og deltagerne får ubegrænset adgang – uden at det koster ekstra.

   Everything DiSC Tillæg til facilitatorer: Giver mere detaljerede oplysninger om en Everything DiSC-profil, som kan danne udgangspunkt for en mere udførlig drøftelse af en respondents DiSC-stil, herunder uventede elementer. Ubegrænset adgang til alle Everything DiSC-profiler undtagen Everything DiSC 363® for Leaders.

   Everything DiSC Team View: Giver et overblik over en gruppe af respondenter og deres individuelle Everything DiSC-resultater. Der kan medtages et ubegrænset antal respondenter i rapporten. Kun på engelsk. Ubegrænset adgang til alle Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC Sammenligningsrapport: Genereres for to deltagere, og illustrerer de to personers ligheder og forskelle. Rapporten giver konkrete ideer til, hvordan de to personer skaber en effektiv samarbejdsrelation. Ideel til on-boarding, nye medarbejdergrupper, konflikthåndtering og meget mere. Ubegrænset adgang i forbindelse med alle Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC Facilitator Report: Giver et samlet billede af gruppens DiSC-stile og indeholder oplysninger om, hvordan DiSC-stile kan påvirke virksomhedens kultur. Indeholder den enkelte deltagers navn og stil. Kun på engelsk. Sælges separat.

   Everything DiSC Group Culture Report: Hjælper dig med at afdække gruppens DiSC-kultur, herunder dens fordele og ulemper, drøfte, hvordan kulturen påvirker gruppens medlemmer, og undersøge dens indflydelse på beslutningsprocesser og risikotagning. Kun på engelsk. Sælges separat.

   VIS EKSEMPLER:

  • Modulbaseret facilitering

   Dybdegående

   Seks moduler på hver 50 minutter med en komplet vejledning og engagerende empiriske aktivitetsforløb. Facilitatornoter med tip til at maksimere læringen.

   Stor fleksibilitet

   Udskift videoklip. Tilpas PowerPoint®-præsentationen, instruktørvejledningen og handouts. Tilføj eller slet afsnit afhængigt af tidsplanen.

   The Everything DiSC Sales-faciliteringsmaterialet omfatter:

   • Instruktørvejledninger i MS Word
   • PowerPoint med integreret video
   • Selvstændig menudrevet video
   • Handouts til deltagerne i MS Word
   • Skabeloner og billeder
   • Eksempel på Everything DiSC Sales-profil
   • Eksempel på Everything DiSC-kundeinteraktionskort
   • Forskningsdokumentation
   • Sæt med kort til salgsinterviewaktivitet (til 24 deltagere)
   • Everything DiSC-kundeinteraktionsvejledninger (til 24 deltagere)

   Seks moduler på 50 minutter

   Afsnit I: At forstå din DiSC-salgsstil

   Modul 1: Introduktion til DiSC Sales-kortet. Deltagerne lærer om deres DiSC-salgsstil, og hvordan personlige prioriteter påvirker deres salgsadfærd.

   Modul 2: Deltagerne anvender det, de har lært om salgsprioriteter, i en interviewaktivitet.

   Afsnit II: At genkende og forstå kundens købestil

   Module 3: Deltagerne lærer om kundekortlægning, en ny form for personlæsning. De øver deres kundekortlægningsfærdigheder i en videobaseret konkurrenceaktivitet.

   Modul 4: Deltagerne lærer om forskellige kundeprioriteter og bruger derefter deres nye færdigheder til at identificere aktuelle kunders købestile.
    

   Afsnit III: At tilpasse din salgsstil til den enkelte kundes købestil

   Modul 5: Deltagerne bruger deres DiSC Sales-kort til at forstå, hvordan de kan tilpasse deres egen stil til forskellige kundetypers stile.

   Modul 6: Deltagerne laver en rollespilsøvelse, som involverer deres mest udfordrende kunde, og udarbejder en interaktionsplan for, hvordan de vil arbejde med den pågældende kunde.

   VIS EKSEMPLER:

 • Bøger, video og andet materiale

  Har du brug for ekstra DiSC®-undervisningsværktøjer? Så er vores støttematerialer lige noget for dig.

  • Video

   Everything DiSC-bonusvideo

   Tidløse favoritter, som tilfører undervisningen nyt liv.

   Giv Everything DiSC-undervisningen et løft med vores favoritvideoer. Vi har videoer, som passer til ethvert Everything DiSC-undervisningsforløb både inden for kommunikation, teambuilding, ledelse, konflikthåndtering og salg. Samlingen af ligefremme, morsomme videoklip giver deltagerne en helt ny læringsoplevelse.

   Videoklippene omhandler blandt andet følgende:

   • Et generelt overblik over de forskellige DiSC-profilers adfærdstyper
   • Eksempler på ineffektiv og effektiv kommunikation
   • Uformelle, ægte interviews med personer med alle fire DiSC-profiler
   • Overdrevne, skøre og humoristiske klip, som illustrerer forskellene på de forskellige profiler   

   Du får:

   • DiSC-undervisningsvideo på 133 minutter (107 segmenter)
   • USB-drev med Windows Media-videofiler (WMV)
   • Omfattende onlinestøttemateriale til facilitering 

   VIS EKSEMPLER:

    

Gør en forskel med Everything DiSC®
Bliv partner
Everything DiSC er utrolig brugervenlig, og de har gjort den meget personlig.
Thom Singer